אודות

אני עוסקת בציור מופשט בטכניקה של דריפינג, טפטוף ושפיכה של צבע מדולל והטבעות של חומרים נטולי יומרה, כמו יריעות פלסטיק, חוטים או עץ, על מצע אופקי, בדרך כלל קנווס או נייר. למרות ואולי בזכות השימוש בטכניקה הידנית, הציורים נעים בין הפשוט לנשגב, בין הישיר למסתורי ויש בחלקם אף מראית עין דיגיטלית דמויית שיקוף רנטגן. הציורים מופשטים ברובם, אך מכילים רמזים לפיגורציה אורגנית, אופטית או בעלת זיקה לטבע. יש מי שימצא בהם רמיזה לעולם התת-מודע הפסיכולוגי דרך הכתמיות המזכירה רורשך. הם מאזכרים את הקו והקמט, את מבט ה׳מיקרו׳ הבוחן לכאורה את נופו של העור ואת מה שתחתיו כמו גם את מבט ׳המקרו׳, המבט המתכתב עם המסורת והמסרים של מושג שדה הצבע באמנות. הציורים נוצרים באופן שהוא מבוסס פעולה, process based, תוך שליטה חלקית ואיזון עדין בין פעולת היצירה המכוונת ובין האקראיות המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.