׳קיר אמן בגלריה של ׳מקום לאמנות

October 2015 | Dalia Danon

שלוש מעבודותיה של רתם רשף מוצגות במסגרת ׳קיר אמן׳ בחלל הכניסה של הגלריה של מקום לאמנות. בתערוכה באוצרותה של דליה דנון מוצגות גם עבודות על נייר של ורדי בוברואו.