9 x Artist Walls, ArtSpace TLV

June 2017 | Curator: Nir Harmat
עמותת ׳מקום לאמנות׳ מציגה ״9 קירות אמן״, תערוכה קבוצתית של תשעה מאמני הגלריה.
הציור "Primal Nature”, ״טבע קדום״ והציור Imprint #36 שייכים לסדרת ציורי ה״הטבעות״ - "Imprints״ בה אני עוסקת בשנים האחרונות. הציורים בסדרה זו נוצרים בעבודה עם צבע מדולל על משטח בד, כיסויו ביריעות ניילון, והנעת הצבע על המצע דרכן, תוך סוג של "חניקת” הציור וצמצומו במקום התפשטותו. לאחר זמן מה, הניילון מקולף מהבד ומותיר אחריו נוכחות רפאים של פעולה שהתקיימה והותירה עולם אורגני חד פעמי, שהוא מעין משטח ארכיאולוגי או עדות מרומזת לאשר התרחש. 
הציורים המוצגים בתערוכה האחד מ 2015 והשני מ 2017, משלבים הטבעה של חומרים שונים, פלסטיקים וגם עלים, היוצרים מראה אורגני עשיר העשוי להזכיר שרידים קדמוניים או תבליטי מאובנים שצלמם נותר מוטבע בסלע.